Website Dr. Mariette De Cock
Curriculum van Dr. Mariette De Cock

Dokter De Cock studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Gent (1976 -1983). Zij specialiseerde zich in de Neus-keel oorheelkunde aan het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen en het Sint Augustinus Ziekenhuis te  Wilrijk,  onder leiding van Professor Jean Marquet , tussen 1983 -1987.       

Daar ontwikkelde zij specifieke bekwaamheid in de otologie en middenoorchirurgie. In aansluiting  met haar opleiding werkte zij nog drie jaar in het Sint Augustinus Ziekenhuis , en startte intussen haar eigen praktijk in Mechelen . Haar interesse gebied gaat vooral naar de middenoorchirurgie (tympanoplastie, cholesteatoom, otosclerose, BAHA), met daarnaast ook de neus- en endoscopische sinusheelkunde en pediatrische NKO heelkunde.

De laatste decennia is er een bijzondere evolutie gebeurd in het onderzoek en de behandeling van snurken en obstructief slaapapneu syndroom . Hiertoe werkt zij samen met een multidisciplinair team van  artsen in het AZ St Maarten Ziekenhuis, waar ook de slaapkliniek is gevestigd.